LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 29
Wskaż, który z poniższych materiałów jest najczęściej stosowany do izolacji przewodów nawojowych w silnikach elektrycznych.

A.
B.
C.
D.