LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 19
Przyjrzyj się funkcji kondensatora w silniku jednofazowym. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje jego rolę?

A.
B.
C.
D.