LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 16
Jaką moc rozproszy rezystor o rezystancji R=5Ω, gdy przepływa przez niego prąd I=3A?

A.
B.
C.
D.