LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 27
Rozważ następującą tabelę, która przedstawia przebieg stanów logicznych dla pewnego sygnału cyfrowego:
Czas (s) Stan logiczny
0-1 0
1-2 1
2-3 0
3-4 1
Dokonaj klasyfikacji tego sygnału.
A.
B.
C.
D.