LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 24
Jakie jest główne zadanie bezpiecznika w instalacji elektrycznej?

A.
B.
C.
D.