LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 36
Podczas uruchamiania wykonanej instalacji urządzeń elektronicznych, zauważyłeś, że jeden z układów nie działa poprawnie. Które z poniższych narzędzi najbardziej nadaje się do sprawdzenia przepływu prądu w tym układzie?

A.
B.
C.
D.