LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 38
Wybierz metal, który jest najbardziej odporny na korozję.

A.
B.
C.
D.