LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 37
Podczas rutynowej konserwacji urządzenia mechatronicznego zauważyłeś, że jeden z czujników przesyła dane z dużym opóźnieniem. Co to może oznaczać?

A.
B.
C.
D.