LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 1
Wskaż składnik, który jest najczęściej wykorzystywany w produktach fryzjerskich do nawilżania włosów.

A.
B.
C.
D.