LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 12
Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące składników kosmetyków fryzjerskich.

A.
B.
C.
D.