LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 24
Zaprojektuj fryzurę zarostu męskiego dla klienta o wydłużonej twarzy. Które z poniższych propozycji będzie najbardziej odpowiednia?

A.
B.
C.
D.