LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 28
Zaprojektuj fryzurę zarostu męskiego dla klienta o okrągłej twarzy. Które z poniższych propozycji będzie najbardziej odpowiednia?

A.
B.
C.
D.