LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 34
Przy projektowaniu fryzur konkursowych, ważne jest, aby uwzględnić różne czynniki. Który z poniższych czynników jest najmniej istotny przy projektowaniu fryzur konkursowych?

A.
B.
C.
D.