LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 33
Zidentyfikuj styl historyczny fryzury przedstawionej na poni偶szym obrazie:
-------------------------------------
|                  |
|      _______        |
|      /    \        |
|     | O  O |       |
|     |  鈭  |       |
|      \_______/        |
|       ||||         |
|                  |
-------------------------------------
A.
B.
C.
D.