LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 39
Rozpoznaj styl historyczny na podstawie opisu: "Fryzury były skomplikowane, pełne loków i fal, często ozdobione perłami i kwiatami. Wysokość fryzur była imponująca, a ich utrzymanie wymagało dużo czasu i wysiłku."

A.
B.
C.
D.