LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 18
Podczas wypełniania karty zabiegów chemicznych dla klienta, który chce przyciemnić swoje włosy, jakie informacje powinieneś zawrzeć w tej karcie?

A.
B.
C.
D.