LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 26
Podczas projektowania fryzury dla klienta, stworzyłeś dokumentację technologiczną, która zawiera informacje o zabiegu zmiany kształtu fryzury. Które z poniższych elementów powinny być zawarte w tej dokumentacji?

A.
B.
C.
D.