LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 36
Jaki jest główny cel tworzenia dokumentacji technologicznej w projektowaniu fryzur?

A.
B.
C.
D.