LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 41
Jaką funkcję w układzie zasilacza pełni element oznaczony na rysunku jako U1?
A.
B.
C.
D.