LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HAN3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 11
Jesteś technikiem księgarstwa i musisz zrozumieć proces powstawania książki. Który z poniższych etapów następuje po redakcji i korekcie manuskryptu?

A.
B.
C.
D.