LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HAN3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 21
Przyjrzyj się poniższemu fragmentowi kodu Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD):
    821.111(73)-31 "19"
Zidentyfikuj, który z poniższych elementów jest symbolem pomocniczym w tym kodzie.
A.
B.
C.
D.