LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HAN3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 16
Zidentyfikuj technikę druku artystycznego, która polega na tworzeniu obrazu przez wydrapanie lub wyżłobienie linii z twardej powierzchni, takiej jak metal, a następnie naniesienie farby na te linie i odbicie na papierze.

A.
B.
C.
D.