LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HAN3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 14
Zidentyfikuj, które z poniższych twierdzeń dotyczących opracowywania bibliografii jest prawdziwe:

A.
B.
C.
D.