LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HAN3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 13
Co oznacza termin "pierwodruk" w kontekście opracowywania bibliografii?

A.
B.
C.
D.