LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HAN3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 31
Zakładasz bibliotekę specjalistyczną, która ma zawierać wyłącznie publikacje z zakresu nauk przyrodniczych. Wybierz najbardziej odpowiedni układ bibliograficzny dla takiego księgozbioru.

A.
B.
C.
D.