LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HAN3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 9
Jaki jest główny cel stosowania układów rzeczowych w bibliotekach?

A.
B.
C.
D.