LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HAN3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 12
Jakie są główne zalety układu rzeczowego w bibliotece?

A.
B.
C.
D.