LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HAN3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 36
Załóż, że projektujesz szatę graficzną katalogu dla biblioteki. Które z poniższych elementów jest najważniejsze do uwzględnienia?

A.
B.
C.
D.