LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HAN3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 27
Planujesz spotkanie autorskie w księgarni. Który z poniższych elementów NIE jest istotny podczas przygotowania tego wydarzenia?

A.
B.
C.
D.