LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HAN3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 34
Podczas planowania stoiska targowego, jakie aspekty powinieneś wziąć pod uwagę?

A.
B.
C.
D.