LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 4
W układzie przedstawionym na rysunku wymieniono rezystor R2 na inny, o rezystancji 100 Ohm. Po dokonanej zmianie
A.
B.
C.
D.