LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 34
Zakładając, że planujesz kompozycję florystyczną, która z poniższych zasad kompozycji jest najważniejsza do uwzględnienia?

A.
B.
C.
D.