LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 37
Podczas planowania kompozycji florystycznej, który z poniższych elementów jest najważniejszy do uwzględnienia przy wyborze roślin?

A.
B.
C.
D.