LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 18
Podczas tworzenia dokumentacji projektowej dekoracji roślinnej, jakie elementy powinny być szczegółowo opisane?

A.
B.
C.
D.