LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 27
Rozważasz wykonanie wiązanki okolicznościowej z wykorzystaniem techniki równoległego układania łodyg. Która z poniższych cech jest najmniej prawdopodobna dla tej techniki?

A.
B.
C.
D.