LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 29
Zidentyfikuj typ wiązanki na podstawie poniższego opisu: "Wiązanka ta jest gęsto upakowana z kwiatami, które są równomiernie rozmieszczone, tworząc okrągły kształt. Jest to styl popularny w XIX wieku."

A.
B.
C.
D.