LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 1
Zidentyfikuj typ wiązanki na podstawie poniższej tabeli:
Typ wiązanki Opis
Wiązanka A Gęsto upakowana z kwiatami, tworząca okrągły kształt.
Wiązanka B Luźna i swobodna, z kwiatami rozmieszczonymi nierównomiernie.
Wiązanka C Ciężka i zwarta, z kwiatami ułożonymi blisko siebie.
A.
B.
C.
D.