LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 31
Rozważ następujące rodzaje bukietów: dekoracyjny, standardowy i mieszany. Który z nich najczęściej zawiera różne gatunki kwiatów, a nie tylko jeden?

A.
B.
C.
D.