LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 13
Przygotowujesz kompozycję florystyczną z wykorzystaniem techniki "masa-krawędź". Co to oznacza?

A.
B.
C.
D.