LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 7
Zaznacz, która z poniższych substancji NIE powinna być używana jako domowej roboty pożywka dla kwiatów ciętych.

A.
B.
C.
D.