LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 28
Przygotowujesz kompozycję roślinną na balkon. Które z poniższych czynników są najważniejsze do uwzględnienia podczas wyboru roślin?

A.
B.
C.
D.