LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 37
Tworzysz kompozycję florystyczną, która wymaga użycia różnych materiałów. Poniżej przedstawiono tabelę z kosztami tych materiałów:
Materiał Koszt (zł)
Kwiaty 50
Doniczka 30
Nawóz 10
Jeśli koszt robocizny wynosi 40 zł, jaki jest całkowity koszt wykonania kompozycji?
A.
B.
C.
D.