LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 31
Jaki jest najważniejszy aspekt budowania relacji z klientem w branży florystycznej?

A.
B.
C.
D.