LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU21 + AU26 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 7
Deformacja kształtu głowy polegająca na spłaszczeniu tylnej części głowy to

A.
B.
C.
D.