LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU21 + AU26 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 37
W płynie do trwałej ondulacji alkalicznej reduktorem jest

A.
B.
C.
D.