LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU21 + AU26 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 24
W czasie zabiegu farbowania trwałego zmiany w strukturze włosów zachodzą w następującej kolejności:

A.
B.
C.
D.