LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU1 + AU26 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 41
Które z narzędzi tnących służy do degażowania włosów?

A.
B.
C.
D.