LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU1 + AU26 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 38
Które rodzaje kontrastu przedstawiono na rysunku fryzury?
A.
B.
C.
D.