LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU1 + AU26 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 19
Część porostu włosów wydzielana do strzyżenia to

A.
B.
C.
D.