LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 11
Jakie informacje powinny znaleźć się na karcie pacjenta?

A.
B.
C.
D.